Microsoft ASP.NET MVC Runtime 4.0.40804.0

Microsoft ASP.NET MVC Runtime 4.0.40804.0

Microsoft Corporation – Open Source –
ra khỏi 11 phiếu
4 Stars User Rating
ASP.NET MVC là một khuôn khổ để xây dựng khả năng mở rộng, dựa trên các chuẩn web ứng dụng bằng cách sử dụng mẫu thiết kế cũng thành lập và sức mạnh của ASP.NET và NET Framework.

Tổng quan

Microsoft ASP.NET MVC Runtime là một Open Source phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Microsoft Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 7.446 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft ASP.NET MVC Runtime là 4.0.40804.0, phát hành vào ngày 28/10/2014. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/08/2012. Phiên bản phổ biến nhất là 4.0.40804.0, được sử dụng bởi 100 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft ASP.NET MVC Runtime đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của Microsoft ASP.NET MVC Runtime đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft ASP.NET MVC Runtime!

Cài đặt

người sử dụng 7.446 UpdateStar có Microsoft ASP.NET MVC Runtime cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản